Балон с горещ газ се върти около черната дупка на Млечния път

Ето първото изображение на гигантската черна дупка в центъра на Млечния път!

4 часа следобед. И ето сравнение на двете черни дупки, от които успяхме да получим изображения,…

Телескопът Event Horizon засне ли свръхмасивната черна дупка на Млечния път Sgr A*?

Спомняме си, че в сряда, 10 април 2019 г., в 15 ч. във Франция,международния екипТелескоп Event…