Merck спира проучването за рак на простатата, като същевременно съобщава за положителни резултати при рак на жлъчните пътища – Endpoints News


Merck натиска спирачките на късен етап от проучване на Keytruda при рак на простатата, след като междинен анализ не показа подобрение в преживяемостта, съобщи компанията в сряда. Фармацевтичният гигант обаче смекчи удара с положителен поглед към отделно проучване за рак на жлъчните пътища.

Независим комитет за наблюдение на данни, преразглеждащ проучването фаза III KEYNOTE-991, не видя подобрение в общата преживяемост или преживяемостта без рентгенографска прогресия в групата с комбинация от Keytruda в сравнение с контролната група, каза Merck в новини освобождаване. Изпитването е проведено при повече от 1200 пациенти с метастатичен хормонално-чувствителен рак на простатата (mHSPC) или такива, чийто рак се контролира чрез поддържане на нивата на тестостерон толкова ниски, колкото се очаква след кастрация.

Изследователите съчетават Keytruda с ензалутамид, продаван от Astellas и Pfizer под търговската марка Xtandi, и андрогенна депривационна терапия (ADT), докато контролните пациенти получават плацебо в комбинация с ензалутамид и ADT. Проучването не е планирано за завършване до 2026 г., според федерален регистър на клинични изпитвания.

В допълнение към неуспешните първични крайни точки, комбинираната група Keytruda е претърпяла по-голямо количество сериозни нежелани събития, според съобщението за новините.

„Merck информира изследователите за решението и съветва пациентите в проучването да говорят с лекаря си относно лечението“, каза компанията.

Новината идва след тази на Кейтруда провал в късен етап при метастатичен резистентен на кастрация рак на простатата (mCRPC) през август. Повече от 1000 пациенти с mCRPC, които не са отговорили на хормонална терапия, са включени в проучването, наречено KEYNOTE-921. Въпреки това, Keytruda заедно с химиотерапията не успя да подобри само химиотерапията както по отношение на общата преживяемост, така и по отношение на преживяемостта без прогресия.

Учените продължават да тестват Keytruda в няколко проучвания за пациенти с mCRPC, каза Merck в сряда.

Междувременно Big Pharma разкри някои положителни резултати от окончателен анализ на неговото проучване KEYNOTE-966 при напреднал или неоперабилен рак на жлъчните пътища (BTC), подреждайки съперничество с Imfinzi на AstraZeneca.

Елиав Бар

Пациентите от първа линия, които са приемали Keytruda заедно със стандартната химиотерапия, са видели статистически значима промяна в общата преживяемост в сравнение с тези, които са приемали само химиотерапия, според Merck. Въпреки че компанията все още не е показала твърдите цифри, старши вицепрезидент на Merck Research Laboratories, ръководител на клиничното развитие и CMO Eliav Barr каза в съобщение за новините, че компанията е „много окуражена“ от резултатите.

„Ракът на жлъчните пътища обикновено се диагностицира в напреднал стадий и тези пациенти са изправени пред лоша прогноза, като петгодишната преживяемост се оценява на приблизително 5% до 15%“, каза той.

Блокбъстърът PD-L1 на AstraZeneca Imfinzi победи Keytruda през финалната линия в тази обстановка, претендирайки за победа за напреднали BTC пациенти през септември. Съперничещото лекарство е показано заедно с химиотерапевтичните лекарства гемцитабин и цисплатин. Приблизително 25% от пациентите, лекувани с Imfinzi плюс химиотерапия във фаза III проучване, са били все още живи след две години, срещу 10% лекувани само с химиотерапия, според AstraZeneca.

Акциите на Merck $MRK се повиши с по-малко от 1% в сряда, търгувайки се на около $109,41 за акция.