EPA може да се опита да блокира завода за обезсоляване на морска вода в Тексас в Корпус Кристи


Карта на това къде ще минава съоръжението за обезсоляване на морска вода на пристанището на Корпус Кристи и приблизително къде съоръжението ще изхвърля отпадъчни води в канала.

Спор по EPA

Загриженост за околната среда