Amazon: Може да стане грозно (NASDAQ: AMZN)


семейство Amazon

ЧУЙН

Всички погледи ще бъдат насочени към Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), когато отчете четвъртото фискално тримесечие резултати след затваряне на пазара утре, 2 февруари. Преобладаващата в момента рецесионна среда натежава върху резултатите на компаниите за електронна търговия в

Приходите на Amazon по сегменти

BusinessQuant.com

Прогнози за приходите на Amazon

BusinessQuant.com

Оперативните приходи на Amazon по сегменти

BusinessQuant.com

Отчет за доходите на Amazon

BusinessQuant.com

Влияние на цената на акциите на Rivian върху финансовите показатели на Amazon

10-Q заявления на Amazon

Относителната оценка на Amazon

BusinessQuant.com