Усъвършенстваният AI открива съкровищница от гравитационни лещи


Усъвършенстваният изкуствен интелект е идентифицирал хиляди възможни „гравитационни лещи“ – изкривявания в пространство-времето, предсказани от Алберт Айнщайн – обещаващи да подобрят нашето разбиране за тъмната материя и еволюцията на галактиките.

Айнщайн разбрах, че масата изкривява пространството и масивна галактики и галактически купове могат да изкривят пространството около тях до такава степен, че да образуват космическа леща, огъвайки и увеличавайки пътя на светлината от по-далечни галактики през това изкривено пространство.