Правила и условия


Правила и условия

Тези условия уреждат вашия достъп до, използването на цялото съдържание, продукти и услуги, достъпни на уебсайта https://dilura.com („Услугата“), управляван от dilura.com („нас“, „ние“ или „ нашите”).

Вашият достъп до нашите услуги зависи от вашето приемане, без промяна, на всички правила и условия, съдържащи се тук, и всички други оперативни правила и политики, публикувани и които може да бъдат публикувани от време на време от нас.

Моля, прочетете внимателно Споразумението, преди да получите достъп или да използвате нашите Услуги. С достъп или използване на която и да е част от нашите Услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията на Споразумението, тогава нямате право да осъществявате достъп или да използвате нашите Услуги.

Интелектуална собственост

Споразумението не прехвърля от нас към вас никоя наша интелектуална собственост или интелектуална собственост на трети страни и всички права, собственост и интереси върху и върху такава собственост ще останат (като между страните) единствено на dilura.com и неговите лицензодатели.

Услуги на трети страни

При използването на Услугите можете да използвате услуги, продукти, софтуер, вграждания или приложения на трети страни, разработени от трета страна („Услуги на трети страни“).

Ако използвате услуги на трети страни, разбирате, че:

  • Всяко използване на услуга на трета страна е на ваш собствен риск и ние няма да носим отговорност или отговорност пред никого за уебсайтове или услуги на трети страни.
  • Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние няма да носим отговорност или отговорност за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Акаунти

Когато използването на която и да е част от нашите Услуги изисква акаунт, вие се съгласявате да ни предоставите пълна и точна информация, когато се регистрирате за акаунт.

Вие ще носите цялата отговорност и отговорност за всяка дейност, която се извършва във вашия акаунт. Вие носите отговорност за поддържането на информацията за вашия акаунт актуална и за защитата на вашата парола.

Вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт, който използвате за достъп до Услугата. Няма да споделяте или злоупотребявате с вашите идентификационни данни за достъп. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт или след като разберете за друго нарушение на сигурността.

Прекратяване

Ние можем да прекратим или спрем достъпа ви до всички или част от нашите Услуги по всяко време, със или без причина, със или без предизвестие, влизайки в сила незабавно.

Ако искате да прекратите Споразумението или вашия акаунт в dilura.com, можете просто да преустановите използването на нашите Услуги.

Всички клаузи на Споразумението, които по своето естество трябва да оцелеят при прекратяване, остават в сила и след прекратяване, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Отказ

Нашите услуги се предоставят „КАКТО Е“. и база „КАКТО НАЛИЧНО”. dilura.com и неговите доставчици и лицензодатели с настоящото се отказват от всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, гаранциите за продаваемост, годност за конкретна цел и ненарушение. Нито dilura.com, нито неговите доставчици и лицензодатели не гарантират, че нашите Услуги ще бъдат без грешки или че достъпът до тях ще бъде непрекъснат или непрекъснат. Разбирате, че изтегляте или получавате по друг начин съдържание или услуги чрез нашите Услуги по свое усмотрение и риск.

Юрисдикция и приложимо право

Освен доколкото приложимият закон предвижда друго, Споразумението и всеки достъп до или използване на нашите Услуги ще се уреждат от законите на .

Правилното място за всякакви спорове, произтичащи от или свързани със Споразумението и всеки достъп до или използване на нашите Услуги ще бъдат държавните и федералните съдилища, разположени в .

Промени

dilura.com си запазва правото, по наша собствена преценка, да променя или заменя тези Условия по всяко време.

Ако направим промени, които са съществени, ще ви уведомим, като публикуваме на нашия уебсайт или като ви изпратим имейл или друго съобщение, преди промените да влязат в сила. Съобщението ще посочи разумен период от време, след който новите условия ще влязат в сила.

Ако не сте съгласни с нашите промени, тогава трябва да спрете да използвате нашите Услуги в рамките на определения период на предизвестие или след като промените влязат в сила.

Продължаващото ви използване на нашите Услуги ще бъде предмет на новите условия.