Метеоритен дъжд Тауриди 2022: Кога, къде и как да го видите


Метеоритният поток Тауриди се състои от два потока: Южните Тауриди, чийто връх е между 4 и 5 ноември; и Северните Тауриди, чийто връх е между 12 ноември и 13 ноември.

Тези душове са редки, бавни и продължителни метеори свързана с кометата Encke, малка комета с ядро ​​с размери приблизително 2,98 мили (4,8 km) в диаметър.