Индивидуалният инвеститор е песимист. Ето какво означава това за пазара